Arvot mekin ansaitsemme

Useat edeltävät sukupolvet elivät melko muuttumattomassa maatalousyhteiskunnassa. Lapsen syntyessä maailma oli melko lailla samanlainen paikka kuin hänen vuosia myöhemmin kuollessaan. Sitten yhtäkkiä yhden sukupolven aikana maatalousyhteiskunta muuttui teollisuusyhteiskunnaksi ja taas edelleen tietoyhteiskunnaksi. Esimerkiksi omat isovanhempani syntyivät täysin erilaiseen maailmaan kuin missä me nyt elämme. Viime kesänä 80 vuotta täyttänyt mummoni on elämänsä aikana kokenut niin valtavan muutoksen yhteiskunnassa, etten voi muuta kuin kunnioittaa hänen kykyään sopeutua alati muuttuvaan maailmaan. Tämän sukupolven elämää on ehkä kuitenkin helpottanut se, että he ovat eläneet perheestä lähtöisin olevilla arvoilla läpi koko elämänsä.

Itse edustan sukupolvea, joka on syntynyt arvomaailmaltaan melko erilaiseen maailmaan kuin millaisessa maailmassa se sitten aikuisikänsä elää. Vanhemmat ovat opettaneet minulle työn merkityksen tärkeyden. Tämä arvo on suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin tyypillinen arvo, joka juontaa juurensa vuosikymmenten päähän. Nyky-yhteiskunnassa tämä arvo ei ole enää yksiselitteinen. Tämän päivän maailmassa monelle ikäiselleni työn merkitys on saanut suhteettoman suuren roolin elämässä. Ihmisen arvo mitataan hänen menestymisellään työelämässä. Tämä saa monen uhraamaan oman elämänsä työn takia. Samanaikaisesti esille on noussut uusi joukko nuoria aikuisia, jotka tavoittelevat luksuselämää ilman työn tekemistä. Ammatikseen uhkapelejä pelaavat, yhdessä yössä supertähdiksi nousevat tai ökyrikkaat urheilijat luovat kuvaa täydellisestä elämästä ilman perinteistä työn tekemistä. Heille työ ei tuo perheen elantoa ja omanarvontuntoa, vaan julkisuus ja sen tuomat hyödyt ovat tulleet näiden perinteisten arvojen tilalle. 

Vanhempani malliopettivat minulle myös, että perhe (kaksi vanhempaa ja lapset) on yhteiskunnan perusyksikkö. Sen varaan koko elämä ja arki rakentuvat. Nyky-yhteiskunnassa yksilön elämään mahtuu monia perheitä, entisiä ja nykyisiä sekaisin ja sulassa sovussa. Myös sinkkuus on ollut jo vuosia houkutteleva trendi. Lapsuudessa opittu arvo ydinperheen ihanteesta tuntuu siis olevan yhä harvinaisempaa tässä ajassa. Maailmaan, johon synnyin, sopi myös loistavasti ajatus solidaarisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Maailma, jossa nyt elämme korostaa yksilöllisyyttä ja oman edun tavoittelua.

Uskon, että kaltaiseni kolmekymppiset elävät itselleen oudossa maailmassa. Arvoristiriidat lapsena opitun ja nyky-yhteiskunnan välillä hämmentävät aivan varmasti. Arvot ohjaavat elämäämme hyvin vahvasti ja arvoristiriita saa elämässämme aikaan negatiivisia asioita. Kuinka moni meistä pysähtyy miettimään, mitkä ovat minun arvoni tässä maailmassa ja tässä hetkessä? Millaisien arvojen mukaan elämäni haluaisin elää? Kuinka moni taas vauhtisokeudessaan kärsii sisäisestä kaaoksesta ja tyytymättömyydestä omaan elämään?

Oman sukupolveni lisäksi pohdin väkisinkin, millaisessa ristiriidassa tulevaisuudessa elävät tämän päivän lapset. Minkälaisen arvopohjan nykymaailma ja vanhemmat heille opettavat? Uskon vahvasti siihen, että pysyvät arvot tekevät yksilöstä vahvemman ja sopeutuvamman muuttuvan maailman haasteisiin. Yrityksetkin linjaavat arvojaan, jotka ovat pysyvä osa yrityksen strategiaa. Hyvin tärkeää on, ettei yrityksen ja esimerkiksi työntekijän arvojen välille synny ristiriitaa. Tällainen tilanne ei luo edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Ei siis ole yhdentekevää yksilönkään kohdalla pysähtyä miettimään omia arvojaan.

On itse asiassa aika jännää, miten monenlaisia asioita yhden ihmisen esitys voi omissa ajatuksissa herättää. Pidin jotenkin lohduttavana tutkijan sivulauseessa esittämää huomiota. Hän sanoi, että vaikka maailma muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia, on olemassa asioita, jotka eivät ole muuttuneet. Ihmisen perustarpeet ovat säilyneet samanlaisina kaiken muutoksen keskellä. Elääksemme me joudumme edelleenkin syömään ja nukkumaan. Meillä on halu tulla rakastetuksi ja rakastaa. Pohjimmiltaan siis mikään ei muutu, vaikka kaikki ihmisen ympärillä muuttuu koko ajan. Tämä tieto auttaa keskittymään oleelliseen monien valintojen maailmassa.