Arjen turvallisuudella rakennetaan maailmaa

Arjen turvallisuuteen vaikutetaan jokaisissa vaaleissa. Arjen turvallisuus voidaan ymmärtää niin monesta eri näkökulmasta. Ihminen kokee turvallisuutta, kun hänellä on työtä ja terveyttä sekä perheellä hyvinvointia. Turvallisuutta luo tietoisuus siitä, että yhteiskunta pitää huolta myös silloin, kun omin avuin ei pärjää. Ihminen voi olla turvallisin mielin, kun yhteiskuntaamme hoidetaan vastuullisesti ja päättäjien sanaan voi luottaa. Koemme turvallisuutta, kun suhteemme muihin maihin ovat kunnossa eikä mikään ulkoinen uhkaa meitä. Tunne turvallisuudesta syntyykin ennen kaikkea luottamuksesta.

 Uskon, että näissä presidentinvaaleissa puhutaan arjen turvallisuudesta koko kirjossaan. Se voi kapeimmillaan olla keskustelua puolustuspolitiikastamme, suhteestamme Natoon tai muista presidentin virallisiin valtaoikeuksiin kuuluvista asioista. Parhaimmillaan keskustelua käydään kuitenkin juuri ihmisten meille poliitikoille viitoittamaa tietä. Nimittäin juuri nyt suomalaiset tarvitsevat puhetta arvojohtajuudesta, suvaitsevaisuudesta, kansainvälisistä yhteisöistä ja luottamuksesta valuuttaamme. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen arkeemme. Näiden asioiden ympärillä on maassamme viime aikoina myös käyty sellaista keskustelua, joka ei ole ainakaan lisännyt turvallisuuden tunnettamme.     

 Presidentti Tarja Halonen on viime kuukausien aikana toistuvasti puuttunut vihapuheisiin ja kasvaneeseen suvaitsemattomuuden ilmapiiriin. Sananvapauden nimissä ovat eri tahot kohdistaneet hyökkäyksiään vähemmistöjämme kohtaan. Siinä taistelussa on myös presidentti puolustajana saanut oman osansa syytöksistä esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlien emäntänä. On tärkeää, että maamme johtopaikoilla olevat henkilöt näyttävät omilla teoillaan ja sanoillaan esimerkkiä koko maalle. Heillä tulee olla rohkeutta puolustaa heikoimpia ja maamme etua. Heillä tulee olla kykyä nostaa keskusteluun asioita, jotka muuten jäisivät puhumatta.

 Presidentti Halonen on esimerkillään näyttänyt, millaista johtajaa maamme tarvitsee. Kansalaisten luottamus presidenttiimme on ollut koko ajan vahva. Vain tuon luottamuksen kautta presidentti voi omalta osaltaan luoda maahamme vakauden ja turvallisuuden ilmapiirin. Presidenttiehdokas Paavo Lipponen on ehdokkaana uskottava ja luotettava. Hän on näyttänyt vuosikymmenten aikana meille todellisen luonteensa, eikä siis ole ehdokkaanakaan äänestäjiä varten luotua imagoharhaa. Paavo Lipposen vankkaan arvopohjaan, suvaitsevaisuuteen, yhteistyökykyyn ja kansainvälisyyteen voimme luottaa.  Hän osaa samaan aikaan rakentaa arkeemme turvallisuutta ja rakentaa maailmaa. Sellaisen presidentin maamme nyt tarvitsee.