Aina on olemassa vaihtoehto

Hallitus valmistelee valtion budjetin, mutta myös oppositiopuolueet esittelevät aina loppusyksystä omat vaihtoehtonsa valtion talousarvioksi. Viime viikolla julkistettiin myös SDP:n varjobudjetti, jonka parissa on tehty työtä koko syksy. Harjoitus ei ole ollut helppo: uskottava oppositiopuolue ei voi ehdottaa vain leikkausten perumisia ja etuuksien lisäämistä, vaan budjetin tulee olla kestävällä pohjalla. Budjetin on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa hallitusvastuussa oltaessa.

Ensimmäinen uutinen SDP budjetista on se, että velkaa otetaan vähemmän kuin hallitus. Meitä ei siis voi syyttää vastuuttomasta talouspolitiikasta, vaan teemme toimia se eteen, että valtion velkaantumista saadaan taittumaan. Toinen uutinen on se, että pienemmällä velkamäärällä SDP torjuu hallituksen tekemät leikkaukset, jotka kohdistuvat yhteiskunnan heikompiosaisiin. Kolmanneksi uutiseksi nousee se, että SDP:n vaihtoehdossa olevat esitykset ovat sellaisia, joiden vaikutukset alkaisivat välittömästi ensi vuonna.

Tarkoitus on saada talous nousuun työllisyyttä lisäämällä. Budjetin välittömät työllisyysvaikutukset ovat arvioiden mukaan noin 35 000 uutta työpaikkaa. Tähän tavoitteeseen päästään muun muassa rakennus- ja korjausinvestointeja lisäämällä ja Antti Rinteen ehdottaman työllistymissetelin käyttöönotolla. Työnantajien työeläkemaksujen väliaikainen alennus kasvattaisi nettopalkkoja, lisäisi palkansaajien ostovoimaa sekä alentaisi työvoimakustannuksia. Työntekijöille jäisi siis käytännössä enemmän palkastaan käteen. Lisäksi yrittäjäpaketissa esitellään paljon toimia yrittäjyyden tukemiseksi. Mikroyritykset voisivat muun muassa vähentää verotuksessa ensimmäisen palkatun työntekijän palkkamenoja 20 000 euroa. Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä parannettaisiin esimerkiksi väylämaksun lisäalennuksella.

Hallituksen politiikka on kohdellut erityisesti ikäihmisiä piittaamattomasti. SDP ei korottaisi terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä leikkaisi lääke- ja matkakorvauksia. SDP:n esityksessä eläkkeitä kohdeltaisiin verotuksessa samoin kuin palkkatuloja, eli myös eläkkeestä jäisi enemmän käteen. Keskituloinen eläkeläinen saisi noin 250 euroa enemmän kuin hallituksen veromallissa. Pienituloisimpien ostovoimaa parannettaisiin nostamalla perusvähennyksen ylärajaa, jolloin päivärahasta jäisi enemmän käteen. Myös työttömyysturvan indeksileikkaus peruttaisiin. Keliakian ruokavaliokorvauksen leikkaus on herättänyt paljon vastustusta ja ihan aiheesta. Keliakiaa sairastavien ainoa lääke on oikeanlainen ruokavalio, ja ruokavaliokorvauksen leikkaus on heikennys sitä sairastavien toimeentuloon ja vielä isompi periaatteellinen kysymys. SDP säästäisi myös ruokavaliokorvauksen.

Kaikkein tärkein asia vaihtoehtobudjettissamme on kuitenkin luottamusyhteiskuntaan uskominen ja luottamuksen palauttaminen Suomeen. Monin tutkimuksin on osoitettu, että tasa-arvoisuuteen ja korkeaan hyvinvointiin nojaavat maat ovat myös taloudellisesti tuottavia ja menestyneitä maita. Itse asiassa kärkimaita koko maailmassa. Nyt esitetyin leikkauksin lisätään ihmisten välistä tasa-arvoisuutta ja rikotaan ihmisten tunnetta oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. SDP kutsuukin juuri siksi taloustalkoisiin mukaan myös yhteiskunnan hyväosaiset esimerkiksi pääomatuloveroa korottamalla, veropohjaa laajentamalla ja verosuunnittelua vaikeuttamalla. Pakkolakien kaltaisiin esityksiin SDP ei usko, vaan kannattaa eri osapuolten yhteistä sopimista jo yhteiskuntarauhankin nimissä. Luottamusyhteiskunta onkin myös sopimusyhteiskunta.

Budjettimme on rohkea, reilu ja realistinen. Siihen kannattaa tutustua huolella. Meille pakkoina esitetyille asioille on budjetissa olemassa hyvä vaihtoehto.