Kaikki haluavat saada kasitien kuntoon

Juttu julkaistu vaalilehdessä.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä toteaa olevansa kasitien ammattilainen. Raumalaisen työpaikka on Porissa ja välillä tulee ajettua myös etelään Turkuun.

– Tie näyttää kohtuullisen hyväl­tä Mynämäeltä etelään. Eritoten nelikaistainen osuus on todella hyvä ja välityskykyinen.

Vaikeudet alkavat Aro-Heinilän mukaan Mynämäeltä Laitilaan päin ja siitä pohjoiseen.

– Siinä on vielä monta paikkaa, jotka pitää saada sekä työmat­kaliikenteen että elinkeinoelä­män kuljetusten takia paremmik­si. Raskaan liikenteen kannalta kasitie on erittäin merkittävä.

Pitää muistaa myös, että kasi­tietä pitkin ajetaan niin Satasai­raalaan kuin Turun Yliopistolli­seen Keskussairaalaan.

– Olennaista on sekin, että VT8 on ainoa valtatien suunta, jossa ei ole rautatietä tukemassa liikennettä.

Pitkän tähtäimen tavoite on saada kasitien Turku-Pori -väli nelikaistaiseksi.

– Koko kasitie Turku-Oulu -yhteysväliltä on saatu valtion runkoverkkosuunnitelmaan. Seuraavaksi tehdään val­takunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Tavoite on, että VT8 saataisiin siihen osaksi pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa.

Tietä on nyt parannettu kohde kerrallaan, ja jatkoa suunnitel­laan vauhdilla.

– Meitä lähimmät kohteet Lai­tilan ja Eurajoen risteykset ovat putkessa, mutta rahoitus, noin 20 miljoonaa kumpaankin, uupuu. Molemmissa on tiesuunnitelman teko menossa. Edunvalvonnan tehtävä on katsoa, että vuoden 2020-2021 valtion talousarvioihin saataisiin niiden rahoitus.

Miten me maakuntana voimme asiaa edistää?

– Satakunnasta löytyy nyt pal­jon yhteistä vaikuttamista. Rau­man Kauppakamari on ottanut veturin roolin 8 – Neljällä kaistalla kestävään kasvuun –hankkeen avulla. Nyt on myös koottu yh­teiskunnan eri toimijoista koostu­va laaja kasitie -valtuuskunta.

Yksi osa hanketta on Rauman ja Porin Nuorkauppakamarien vaikuttamishanke, jossa kerä­tään kansalaisilta mm. adressi kasitien nelikaistaistamiseksi.

Satakuntaliitto kokoaa yhteen maakunnan edunvalvonnan yhteiset kärjet.

– Maakunnassa on hyvä yk­simielisyys edunvalvontamme kohteista ja järjestyksestä, ja se on ainoa tapa saada hanke ker­rallaan tavoitteitamme todeksi. Kasitie on tässä listassa ensimmäisenä.