Kansanedustaja Salonen: Lastensuojelulakiin kirjaus vastuutyöntekijän enimmäisasiakasmäärästä

Uusi sosiaalihuoltolaki on askel oikeaan suuntaan ja tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää esimerkiksi työparikäytäntöjä. Salonen huomauttaa myös, että sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu ohjeistukseksi kunnille tänä vuonna lastensuojelun laatusuositus, jota noudattamalla lastensuojelun tilaa olisi mahdollista kohentaa.

–          Koska kuntien todellisuus on kuitenkin toinen kuin laatusuositukset linjaavat, tarvitaan järeämpiä keinoja. Mitoituksia ja asiakasmääriä on seurattava. Mikäli tilanne jatkuu ennallaan, lastensuojelulakiin on saatava kirjaus lastensuojelun vastuutyöntekijän enimmäisasiakasmäärästä. Asian on noustava seuraavan eduskunnan käsittelyyn.

–          Ymmärrän, että joskus yhden sosiaalityöntekijän viisi asiakasta voivat työllistää tosiasiassa enemmän kuin toisen 20 asiakasta. Lakiin tarvitaan siis tietenkin myös joustoa. Laatusuosituksessa lähdetään siitä, että noin 30–40 lasta per vastuutyöntekijä on sellainen määrä, jonka puitteissa työntekijä ehtii vielä perehtyä perheen ja lapsen tilanteeseen sekä huomata sellaisetkin merkit ongelmista, jotka kiireessä jäävät huomaamatta. Samalla myös sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä olisi tarkistettava ja lisättävä sosiaalityöntekijöiden koulutuspaikkoja.